CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG

các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây

Có trên 50 yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và năng suất cây trồng.Tiềm năng sản lượng tối đa của 1 loại cây trồng nhất định phụ thuộc vào các yếu tố môi trường và các biện pháp kỹ thuật của người nông dân, trong việc xác định và làm giảm đi các yếu tố bất lợi của môi trường có thể làm tăng tiềm năng sản lượng.

các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây2

Các yếu tố ảnh hưởng đến tiềm năng năng suất của cây trồng

Các yếu tố về khí hậu

Các yếu tố về đất 

Các yếu tố về cây trồng

Mưa

 • Lượng mưa
 • Sự phân bố mưa

Chất hữu cơ

Giống /loài

Nhiệt độ không khí

Sa cấu

Thời gian sinh trưởng

Ẩm độ tương đối

Cấu trúc

Đặc tính sinh học của hạt giống

Ánh sáng

 • Hàm lượng chiếu sáng
 • Cường độ chiếu sáng
 • Thời gian chiếu sáng

Khả năng trao đổi cation

Đặc điểm canh tác

 • Khoảng cách gieo trồng
 • Yêu cầu chăm sóc

 

Vị trí địa lí

 • Vĩ độ
 • Kinh độ

Độ bão hòa base

Độ dốc và địa hình

Nhiệt độ đất

Hiệu quả sử dụng nước

 • Sự hữu dụng của nước

  -   &n bsp; Bốc thoát hơi nước

Gió

 • Tốc độ gió
 • Sự phân bố gió

Các yếu tố quản lý

 • Làm đất
 • Thoát thủy

Sâu bệnh

 • Côn trùng
 • Sâu hại
 • Cỏ dại

Nồng độ CO2

Độ sâu tầng đất mặt

Dinh dưỡng

 

 

Hiệu suất thu hoạch

 

Một số các yếu tố quan trọng được liệt kê trong bảng 2.1. Trong đó có nhiều yếu tố mà người trồng trọt có thể kiểm soát được, nhưng để đạt được  năng suất cao thì các yếu tố này phải vận hành một cách đồng bộ, vì các  yếu tố này luôn có sự quan hệ hữu cơ với nhau. Những nhà trồng trọt thường không có khả năng quản lý các yếu tố khí hậu, ngoại trừ lượng mưa họ có thể kiểm soát được thông qua tưới và gió thông qua các quạt gió. Tuy nhiên, người trồng trọt có thể kiểm soát phần lớn các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây trồng đó là giống cây trồng và các yếu tố của đất.

Các yếu tố có liên quan đến sự sinh trưởng của cây trồng có thể được phân loại thành 2 nhóm, nhóm yếu tố  do di truyền và nhóm các yếu tố do môi trường.

Nguồn tin: Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây